torsdag, september 16, 2004

Starten

- Som med all publicering skall man ha gjort klart för sig vilken målgrupp som man skriver för.
- Sedan bör man också ha skissat på papper hur strukturen på hemsidan skall se ut
- Vad skall finnas på de olika sidorna och i vilken ordningsföljd är det logiskt att materialet presenteras?
- Vilka bilder och andra utsmyckningar kan levandegöra innehållet på varje sida?
- Vad skall hemsidan heta? Viktigt!
- Vad innehåller hemsidan - lägg ner litet möda på att skriva en kort och kärnfull formulering, som de stora sökrobotarna hos Google och Eniro sedan använder när de katalogiserar hemsidan!
- Välj en webbadress som är lätt för andra att komma ihåg - http://??????.blogspot.com!